ขอเชิญประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) อัพเดต 5 กันยายน 2560
    กรมทางหลวง ขอเชิญผู้แทน ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจเข้า ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแนวใหม่ สาย ทุ่งสง-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔
  • วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องบานบุรี โรงแรมแกรนด์เซาเทริน์ ทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • วันพฤหัสที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องมรกต โรงแรมกระบี่ รอยัล โฮเต็ล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
  • ประกาศกรมทางหลวง คลิกที่นี่

ปฐมนิเทศ
กลุ่มย่อย 1
กลุ่มย่อย 2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3
เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3) อัพเดต 10 กันยายน 2560
  1. สารบัญ
  2. เอกสารการประชุมส่วนที่ 1
  3. เอกสารการประชุมส่วนที่ 2
  4. เอกสารการประชุมส่วนที่ 3
  5. แผ่นพับของโครงการ 1 l 2 l 3 l 4
  6. บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8
สรุปผลการประชุม อัพเดต 30 กันยายน 2560)
  • สรุปผลการประชุมการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) คลิกที่นี่