ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักแผน  กลุ่มงานวางแผน  
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ   10400
โทรศัพท์  0-2354-6557   
โทรสาร   0-2354-6593

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-965-7297-9
โทรสาร  02-965-7296
ปฐมนิเทศ
กลุ่มย่อย 1
กลุ่มย่อย 2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3
ขอเชิญประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) อัพเดต 5 กันยายน 2560
    กรมทางหลวง ขอเชิญผู้แทน ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจเข้า ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแนวใหม่ สาย ทุ่งสง-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔
  • วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องบานบุรี โรงแรมแกรนด์เซาเทริน์ ทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • วันพฤหัสที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องมรกต โรงแรมกระบี่ รอยัล โฮเต็ล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
  • เพิ่มเติม คลิกที่นี่